Zerwanie kontaktu sekcją

W dniach 10-11.03.2018 r. ćwiczyliśmy na sucho i na skróconych odległościach zerwanie kontaktu w sekcjach czteroosobowych.
Zagadnienie to zostanie odstrzelone w przyszłym miesiącu na OSPWL Dęba, w ramach planu współpracy. Szkolenie poprowadzili instruktorzy wywodzący się z wojsk specjalnych, z doświadczeniem bojowym.