Techniki interwencyjne - zajęcia sprawdzające GOSz Pasternik 03.2019

W dniu 28.03.2019 r. przeprowadziliśmy zajęcia podsumowujące trwający od września 2018 roku kurs technik interwencyjnych.

Kurs prowadzi instruktor mający wieloletnie doświadczenie tak w szkoleniu jak i w realizacji. Zajęcia przeprowadzono na GOSz Pasternik w ramach Planu współpracy DGRSZ na rok 2019.

W tym miejscu chcieliśmy bardzo podziękować Panu Pułkownikowi Krzysztofowi GONCERZOWI – dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Panu Pułkownikowi Marcinowi MALINOWSKIEMU – dowódcy 6 batalionu dowodzenia, za przychylność i wyrażenie zgody na udostępnienie poligonu.