Sekcja strzelectwa sportowego Terytorialnych w PZSS

W ramach stowarzyszenia utworzyliśmy sekcję strzelectwa sportowego, zrzeszoną w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego oraz Małopolskim Związku Strzelectwa Sportowego.


Członkostwo w sekcji stanowi ważną przyczynę posiadania broni dla celów sportowych w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt. 3) ustawy o broni i amunicji.

Dla członków sekcji są organizowane:

1) kursy przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki

2) zawody klubowe na podtrzymanie licencji sportowej

3) sprawdziany umożliwiające przedłużenie licencji w braku startów.

Ponadto członkowie sekcji mają możliwość korzystania ze strzelnicy Terytorialnych.


Więcej informacji o sekcji TUTAJ.