Pozwolenie na broń dla Stowarzyszenia

W dniu 29.09.2016 r. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wydał Stowarzyszeniu Terytorialni pozwolenie na broń na okaziciela

W pisemnym uzasadnieniu decyzji możemy przeczytać min., że "W tym miejscu należy zaznaczyć, że podjęcie przez Stowarzyszenie "Terytorialni" wyzwania, jakim jest wzmocnienie bezpieczeństwa Państwa jest cennym i potrzebnym krokiem, a uwzględniając zmieniającą się sytuację wręcz inicjatywą strategiczną".

To stwierdzenie sprawia nam dużą satysfakcję nie tylko dlatego, że oznacza docenienie przez Małopolskiego Komendanta Policji podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie działań, ale przede wszystkim ponieważ świadczy, że organy Policji pozytywnie zapatrują się na podejmowane przez obywateli inicjatywy działające na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Państwa.

Dziękujemy za bardzo sprawne przeprowadzenie postępowania.