Uzgodnienie statutu Stowarzyszenia Terytorialni przez MON

W dniu 16.06.2017 r. Minister Obrony Narodowej uzgodnił zakres działalności Stowarzyszenia Terytorialni bezpośrednio związany z obronnością państwa.