4/4 zajęcia kursu taktyki zielonej

W dniach 28-29.07.2018 r. przeprowadziliśmy czwarte zajęcia kursu taktyki zielonej, których przedmiotem były zasadzka i napad.

W ramach szkolenia odbyło się krótkie szkolenie teoretyczne. Następnie zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy zasadzkę tradycyjną, napad oraz zasadzkę współczesną.


Zajęcia przeprowadzono w formie zajęć dobowych, a poprowadzili je instruktorzy wywodzący się z wojsk specjalnych z doświadczeniem bojowym.