reakcja na kontakt plutonu na sucho

W dniu 30.03.2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie przygotowujące na sucho do wykonania w przyszłym miesiącu na OSPWL Dęba reakcji na kontakt plutonem z wykorzystaniem bojowej amunicji.

Szkolenie odbyło się na GOSz Pasternik w ramach Planu współpracy DGRSZ na rok 2019.

W tym miejscu chcieliśmy bardzo podziękować Panu Pułkownikowi Krzysztofowi GONCERZOWI – dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Panu Pułkownikowi Marcinowi MALINOWSKIEMU – dowódcy 6 batalionu dowodzenia, za przychylność i wyrażenie zgody na udostępnienie poligonu.

Szkolenie poprowadzili instruktorzy wywodzący się z wojsk specjalnych, z doświadczeniem bojowym