2/4 zajęcia kursu taktyki zielonej – działania patrolowe

W dniach 18-19.03.2017 r. przeprowadziliśmy w formie zajęć dobowych, m.in. na terenie Lasu Zabierzowskiego, drugie zajęcia kursu taktyki zielonej.
W sobotę w godzinach rannych i popołudniowych odbyło się doskonalenie procedur patrolowych. W godzinach wieczornych przeprowadzono warsztaty, których tematem było rozpoznanie rejonu. Po planowaniu i postawieniu rozkazu bojowego przystąpiono do realizacji, która trwała do godzin porannych w niedzielę. Szkolenie poprowadzili żołnierze Wojsk Specjalnych.

Dziękujemy Pani Elżbiecie Burtan – Wójtowi Gminy Zabierzów za udostępnienie parkingu na potrzeby ćwiczenia, a Nadleśnictwu Krzeszowice za udostępnienie terenów na których odbyła się część praktyczna szkolenia.