MON OKO 2/2019

Nazwa zadania publicznego: Kurs proobronny dla młodzieży metodą popołudniowo-weekendową

Rok realizacji zadania publicznego: 2019

Nazwa programu: Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Źródło finansowania zadania: dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wartość dofinansowania: 7.200 zł

Całkowita wartość zadania: 29.140 zł

Syntetyczny opis zadania:

Zadanie obejmuje 24 szkolenia popołudniowe oraz 3 weekendowe strzelania na strzelnicy i 2 weekendowe szkolenia z taktyki oraz egzamin sprawdzający w formie kursu proobronnego skierowanego do młodzieży uczącej się w krakowskich szkołach średnich (15-18 lat). Kurs realizowany metodą popołudniowo-weekendową. Kurs obejmuje naukę podstawowych umiejętności, która będzie przydatna młodzieży w przypadku chęci dalszego szkolenia w ramach programu Legia Akademicka MON, służby w WOT lub służby przygotowawczej. Kurs kontynuowany po realizacji zadania objętego dofinansowaniem – w szczególności obejmował naukę posługiwania się bronią krótką, taktykę zieloną, taktykę czarną, TCCC.

Status zadania: zadanie zrealizowane, zatwierdzone sprawozdanie kończące.