O Fundacji

Celem Fundacji Terytorialni jest działanie na rzecz szeroko rozumianego ruchu proobronnego, dzielenie się doświadczeniami szkoleniowymi zdobytymi w ramach działalności Stowarzyszenia Terytorialni z osobami nie będącymi jego członkami (młodzieżą, studentami i uczniami klas mundurowych) oraz zapewnianie niezbędnej infrastruktury szkoleniowej dla organizacji proobronnych (strzelnic, pasów taktycznych, sal treningowych oraz poligonów).

Ponadto Fundacja stawia sobie za cel działanie na rzecz systemowych zmian zmierzających do ułatwienia dostępu członkom organizacji proobronnych do broni palnej, ochron balistycznych i innego wyposażenia pochodzenia wojskowego niezbędnego dla prowadzenia efektywnego szkolenia probronnego.

Główny cel Fundacji jest zbieżny z celem Stowarzyszenia tj. działanie na rzecz systemowego włączenia organizacji proobronnych w system obrony Polski oraz propagowanie pozbawionego fikcji szkolenia proobronnego.

Zarząd

Piotr KISIELEWSKI-PĘCZEK - Prezes Zarządu - piotr.kisielewski-peczek@terytorialni.pl

Wiktor POWIŁAJTIS - Wiceprezes Zarządu - w.powilajtis@terytorialni.pl


Statut

Dane teleadresowe

Fundacja Terytorialni

KRS: 0000676807
NIP: 675-15-92-004
REGON:

adres siedziby: ul. Rydla 54/15 30-087 Kraków
adres do korespondencji: ul. Bobrowskiego 2/13, 31-552 Kraków
e-mail: fundacja@terytorialni.pl
nr rachunku bankowego: 54 1750 0012 0000 0000 3777 5975