Zarząd

Wiktor POWIŁAJTIS - Prezes Zarządu - w.powilajtis@terytorialni.pl

Piotr KISIELEWSKI-PĘCZEK - Wiceprezes Zarządu - piotr.kisielewski-peczek@terytorialni.pl

Dariusz GARBACZ - Skarbnik - dariusz.garbacz@terytorialni.pl