MON OKO 5/2019

Nazwa zadania publicznego: Bataliony Obrony Narodowej w obronie Polski w 1939 roku

Rok realizacji zadania publicznego: 2019

Nazwa programu: Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn. Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku

Źródło finansowania zadania: dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wartość dofinansowania: 15.000 zł

Całkowita wartość zadania: 20.100 zł

Syntetyczny opis zadania:

Zadanie obejmuje konferencję naukową poświęconą roli batalionów Obrony Narodowej w obronie Polski w 1939 roku na której zostanie wygłoszonych przez specjalistów zajmujących się tym tematem 5 referatów tematycznych, które następnie zostaną opublikowane w formie książkowej. Treść samych wystąpień konferencyjnych zostanie nagrana, a następnie opublikowana w mediach społecznościowych (YouTube, FB, Instagram).

Status zadania: zadanie zrealizowane, przeprowadzona kontrola realizacji zadania publicznego, zatwierdzone sprawozdanie kończące.

DOKŁADNY OPIS REALIZACJI ZADANIA