MON OKO 3/2022

Nazwa zadania publicznego: Poligon taktyki czarnej, miejskiej, zielonej i survivalu

Rok realizacji zadania publicznego: 2022

Nazwa programu: Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie

Źródło finansowania zadania:dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wartość dofinansowania: 120.000 zł

Całkowita wartość zadania: 250.594,33 zł

Syntetyczny opis zadania:

Przedsięwzięcie realizowane na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2022 (pozycja 1121 Planu). Przedsięwzięcie o charakterze taktyczno-poligonowym.

Zajęcia prowadzone w 4 grupach merytorycznych:

1. Taktyka czarna i miejska grupa zaawansowana – osoby 16+, posiadające niezbędne podstawowe umiejętności z zakresu taktyki czarnej i miejskiej oraz niezbędne wyposażenie.

2. Taktyka czarna i miejska grupa podstawowa - osoby 16+, celem zajęć nauczenie podstawowych umiejętności z zakresu taktyki czarnej i miejskiej (wejście do pomieszczenia, walka w pomieszczeniach, korytarzu, klatce schodowej, breaching, wejście do budynku, poruszanie się w przestrzeni ulicy, pokonywanie skrzyżowań, reakcja na kontakt)

3. Taktyka zielona – osoby poniżej 16 roku życia lub rodzice z dziećmi, celem zajęć nauczenie podstaw taktyki zielonej, nawigacji lądowej

4. Survival – osoby poniżej 16 roku życia lub rodzice z dziećmi – nauka poprzez zabawę, skupiona na umiejętnościach survivalowych.

Zajęcia programowe w grupach w wymiarze do 10 godzin dziennie (oraz w grupach 16+ jedne zajęcia nocne).

Instruktorami w ramach przedsięwzięcia weterani wywodzący się z wiodących jednostek wojsk specjalnych, mający doświadczenie zarówno bojowe jak i instruktorskie, w ramach nauczanych przez nich przedmiotów.

Status zadania: zadanie zrealizowane, przeprowadzona kontrola realizacji zadania publicznego, zatwierdzone sprawozdanie kończące.

DOKŁADNY OPIS REALIZACJI ZADANIA (kliknij)