Kurs Podstawowy (unitarny)

KURS PODSTAWOWY

Kurs obejmuje następujące zagadnienia

1. KARABINEK BOJOWY TECHNIKI W STÓJCE

2. KARABINEK BOJOWY TECHNIKI PARTEROWE

3. PISTOLET TAKTYCZNY

4. WPROWADZENIE DO TAKTYKI

5. NAWIGACJA LĄDOWA

6. ŁĄCZNOŚĆ

7. TCCC


Kurs trwa 12 miesięcy i jest realizowany metodą popołudniowo-weekendową (jedno popołudnie w miesiącu i jeden dzień weekendu w miesiącu, dodatkowo raz na 3 miesiące dodatkowe szkolenie weekendowe)

Celem kursu jest przygotowanie do sprawdzianu (certyfikacji), który warunkuje dopuszczenie do kursów zaawansowanych z taktyki (w tym taktyczno-ogniowych).

Certyfikacja Podstawowa

Zaliczenie certyfikacji podstawowej jest warunkiem dopuszczenia do pozostałych kursów. Do zaliczenia certyfikacji przygotowuje kurs podstawowy, natomiast dopuszczalne jest podejście do certyfikacji bez odbywania kursu podstawowego. Szczegółowe wymogi certyfikacji https://terytorialni.pl/files/doc/certyfikacja_podstawowa_terytorialni.pdf

Kurs Taktyki Zielonej

Kurs obejmuje naukę podstawowych technik i procedur działania piechoty w terenie zielonym. Obejmuje naukę taktyki oraz szkolenia taktyczno-ogniowe.

Kurs Taktyki Czarnej

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu taktyki czarnej policyjnej. Realizowany jest w formie szkolenia teoretycznego, nauki umiejętności indywidualnych, nauki taktyki oraz szkolenia ogniowego i taktyczno-ogniowego.

Kurs Taktyki Miejskiej

Kurs uczy prowadzenia działań patrolowych w terenie zurbanizowanym. Realizowany jest w formie nauki taktyki oraz szkolenia ogniowego i taktyczno-ogniowego.

Kurs Low-Profile

Kurs wprowadza w zagadnienia taktyki low-profile. Obejmuje taktykę pieszą i samochodową oraz szkolenie ogniowe.