8/16 zajęcia kursu podstawowego 2019 - terenoznawstwo

W dniach 22-23.06.2019 r. odbyły się ósme zajęcia kursu podstawowego.

W sobotę w godzinach dopołudniowych odbyły się zajęcia teoretyczne na których nauczano posługiwania się mapą oraz busolą (posługiwanie się siatką współrzędnych, wyznaczanie azymutu na mapie i w terenie, mierzenie odległości na mapie i w terenie, parokroki). Po południu i wieczorem oraz w niedzielę w lasach państwowych w zarządzie Nadleśnictwa Krzeszowice odbyła się część praktyczna obejmująca pracę z mapą i busolą, w tym także w warunkach ograniczonej widoczności. Kursanci wykonywali marsze najpierw zespołowo, a następnie pojedyńczo.