string(2) "12"
01.01.2023 | wydarzenia Podsumowanie roku 2022

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działań Terytorialnych w 2022 roku.

13.10.2022 | wydarzenia Konferencja „Konwojowanie i doprowadzanie osób - doświadczenia podmiotów bezpieczeństwa”

W dniu 13.10.2022 r. nasz przedstawiciel wziął udział na zaproszenie Pana Prof. dr hab. Tomasza KOŚMIDRA - Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, w konferencji naukowej „Konwojowanie i doprowadzanie osób - doświadczenia podmiotów bezpieczeństwa”.

05.08.2022 | wydarzenia Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Proszowickim

W dniu 5 sierpnia 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Proszowicach zostały podpisane porozumienia pomiędzy Powiatem Proszowickim a Stowarzyszeniem Terytorialni oraz Fundacją Terytorialni.

22.10.2021 | wydarzenia Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej 2021

W dniu 22.10.2021 r. nasz przedstawiciel wziął udział na zaproszenie Pana Pułkownika Marcina ŻALA – Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, w obchodach Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Tarnowie.

18.08.2021 | wydarzenia Członek stowarzyszenia rozpoczyna studia wojskowe na AWL

Z satysfakcją informujemy, że jedna z naszych koleżanek rozpoczęła studia wojskowe na kierunku dowodzenie na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, uzyskując bardzo dobrą lokatę w czasie egzaminów wstępnych. Cieszymy się że zainteresowania rozwijane w ramach nasze sekcji młodzieżowej, zaowocowały decyzją o podjęciu zawodowej służby wojskowej. Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w służbie! ZDJĘCIE: AWL

31.12.2020 | sekcja-sportowa, wydarzenia wyniki rankingu strzelców 2020

Z przyjemnością informujemy, że kol. Konrad ANDRASZEK został najlepszym strzelcem stowarzyszenia w 2020 roku. Gratulujemy! Rolex replica

12.09.2020 | wydarzenia Promocja oficerska członka Stowarzyszenia Terytorialni

W dniu 12.09.2019 r. w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski absolwentów Studium Oficerskiego.

25.10.2019 | wydarzenia Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

W dniu 25.10.2019 r. nasz przedstawiciel wziął udział, na zaproszenie Pana Pułkownika Marcina ŻALA – Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, w obchodach Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

13.09.2019 | wydarzenia Udział w audycji Radia Kraków

W dniu 13.09.2019 r. przedstawiciele Stowarzyszenia i Fundacji Terytorialni wzięli udział w audycji red. Wojciecha Jakubowskiego „Pożyteczna Małopolska” gdzie opowiadali o naszej bieżącej działalności i planowanych zamierzeniach.

13.09.2019 | wydarzenia, otwarte Konferencja naukowa Bataliony Obrony Narodowej w wojnie obronnej 1939 roku

W dniu 13.09.2019 r. odbyła się w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Terytorialni pod patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego pn. Bataliony Obrony Narodowej w wojnie obronnej 1939 roku.

07.09.2019 | wydarzenia, sekcja-kolekcjonerska 80 rocznica bitwy pod Proszowicami

W dniu 07.09.2019 r. członkowie sekcji kolekcjonerskiej oraz szkoleń taktycznych i taktyczno-ogniowych wzięli udział na zaproszenia Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice Pana Grzegorza Cichego w obchodach 80 rocznicy bitwy pod Proszowicami.

06.09.2019 | wydarzenia Promocja oficerska członka Stowarzyszenia Terytorialni

W dniu 06.09.2019 r. w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski absolwentów Studium Oficerskiego.

09.08.2019 | wydarzenia, inne Konferencja Bataliony Obrony Narodowej w wojnie obronnej 1939 roku - ZAPOWIEDŹ

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez nasze Stowarzyszenie konferencję naukową pt. Bataliony Obrony Narodowej w wojnie obronnej 1939 roku.

17.07.2019 | wydarzenia, sekcja-sportowa Sekcja strzelectwa sportowego Terytorialnych w PZSS

W ramach stowarzyszenia utworzyliśmy sekcję strzelectwa sportowego, zrzeszoną w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego oraz Małopolskim Związku Strzelectwa Sportowego.

08.02.2019 | wydarzenia Szkolenia poligonowe 2019

Z przyjemnością informujemy, że "Plan współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2019" po raz kolejny uwzględnił potrzeby szkoleniowe naszego stowarzyszenia, w zakresie udostępnienia niezbędnej infrastruktury szkoleniowej.

23.02.2018 | wydarzenia, inne Szkolenia poligonowe 2018

Z przyjemnością informujemy, że "Plan współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2018" uwzględnia udostępnienie na potrzeby szkoleniowe Stowarzyszenia Terytorialni Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Nowa Dęba”.

06.12.2017 | wydarzenia Podpisanie porozumienia o współpracy z WSzW w Krakowie

W dniu 06.12.2017 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Krakowie.

30.09.2017 | kurs-podstawowy, wydarzenia Certyfikacja kursu podstawowego pod patronatem Szefa BBN

W dniu 30.09.2017 r. odbyła się certyfikacja kursu podstawowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Terytorialni pod patronatem honorowym Szefa BBN.

03.07.2017 | wydarzenia, inne Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy Terytorialnych w Gniazdowicach

W dniu 03.07.2017 r. został zatwierdzony regulamin Strzelnicy w Gniazdowicach, tak więc od tej chwili Terytorialni mają własną strzelnicę.

16.06.2017 | wydarzenia Uzgodnienie statutu Stowarzyszenia Terytorialni przez MON

W dniu 16.06.2017 r. Minister Obrony Narodowej uzgodnił zakres działalności Stowarzyszenia Terytorialni bezpośrednio związany z obronnością państwa.

08.05.2017 | wydarzenia Rejestracja Fundacji Terytorialni

W dniu 08.05.2017 r. została zarejestrowana Fundacja Terytorialni.

02.04.2017 | wydarzenia, inne Zakup broni

Z przyjemnością chcemy poinformować, że nasza akcja Zbieramy na Karabiny przyniosła pierwsze efekty – z zebranych pieniędzy udało nam się zakupić 3 karabinki 7.62x39 mm polskiego producenta.

02.03.2017 | inne, wydarzenia Spotkanie z Panem Józefem Gawronem - Wojewodą Małopolskim

W dniu 2.03.2017 r. członkowie zarządu Stowarzyszenia Terytorialni spotkali się z Panem Józefem Gawronem - Wojewodą Małopolskim.Przedmiotem prowadzonych rozmów były zrealizowane działania na rzecz projektu Małopolskiej Obrony Terytorialnej oraz dalsze plany w zakresie szkoleń obronnych i tworzenia strzelnic i poligonów.

12.01.2017 | wydarzenia Szkolenia poligonowe 2017

Z przyjemnością informujemy, że "Plan współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2017" uwzględnia udostępnienie na potrzeby szkoleniowe Stowarzyszenia Terytorialni Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Nowa Dęba” oraz Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego „Nowy Mur”.

01.01.2017 | wydarzenia Podsumowanie 2016 roku

Koniec roku jest dobrym momentem na podsumowanie tego co w nim osiągnęliśmy.

21.11.2016 | wydarzenia, inne Nawiązanie współpracy z Miastem i Gminą Proszowice

W dniu 21.11.2016 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Proszowice reprezentowaną przez Pana Burmistrza Grzegorza Cichego a Stowarzyszeniem Terytorialni.

07.10.2016 | wydarzenia Uzgodnienie działalności Stowarzyszenia z MSWiA

Na mocy decyzji Nr 8/2016 z dnia 7.10.2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uzgodnił zakres działalności Stowarzyszenia Terytorialni bezpośrednio związanej z bezpieczeństwem państwa i ochroną porządku publicznego.

29.09.2016 | wydarzenia, inne Pozwolenie na broń dla Stowarzyszenia

W dniu 29.09.2016 r. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wydał Stowarzyszeniu Terytorialni pozwolenie na broń na okaziciela

25.08.2016 | wydarzenia, inne GOSz Pasternik

W dniu 25.08.2016 r. podpisaliśmy umowę uprawniającą nas do korzystania z GOSz Pasternik na potrzeby prowadzonego szkolenia do końca 2016 roku.

04.08.2016 | wydarzenia, inne Nawiązanie współpracy z Gminą Jerzmanowice-Przeginia

W dniu 4.08.2016 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Jerzmanowice-Przeginia reprezentowaną przez Wójta Pana Adama Piaśnika a Stowarzyszeniem Terytorialni.

17.05.2016 | wydarzenia, inne Patronat honorowy Szefa BBN nad kursem podstawowym

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego objął patronatem honorowym organizowany przez nas kurs podstawowy.

22.04.2016 | wydarzenia Rejestracja Stowarzyszenia Terytorialni w Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 22.04.2016 r. Stowarzyszenie Terytorialni zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000613985, tym samym uzyskując osobowość prawną.

24.01.2016 | wydarzenia, inne Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Terytorialni

W dniu 24.01.2016 r. odbyło się zebranie założycielskie na którym uchwalono statut Stowarzyszenia Terytorialni.