Certyfikacja kursu podstawowego pod patronatem Szefa BBN

W dniu 30.09.2017 r. odbyła się certyfikacja kursu podstawowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Terytorialni pod patronatem honorowym Szefa BBN.


Certyfikacja była sprawdzianem umiejętności, jakie uczestnicy nabyli w trakcie 8-miesięcznego kursu. Składała z dwóch części: sprawdzianu wyszkolenia ogniowego oraz taktycznego. Certyfikacja wyszkolenia ogniowego składała się z 31 konkurencji sprawdzających opanowanie przez kursanta podstawowych czynności manualnych niezbędnych do bezpiecznego i sprawnego posługiwania się kbk AKM (lub podobnym). Sprawdzian obejmował następujące konkurencje – szybkie składanie się z karabinkiem przeładowanym i szybkie przeładowanie (stojąc przodem, prawym i lewym bokiem, oraz tyłem przez lewe i prawe ramię do tarczy), szybką wymianę magazynków stojąc, szybkie przejście stanie-leżenie, szybkie składanie się w czołganiu, szybką wymianę magazynków w leżeniu oraz krojenie. Wszystkie konkurencje były wykonywane z karabinkiem trzymanym w prawej i lewej ręce. Część taktyczna obejmowała podstawowe umiejętności indywidualne takie jak posługiwanie się sprzętem ochronnym, poruszanie się na polu walki, terenoznawstwo, zakładanie stazy taktycznej, składanie i rozkładanie karabinka, ładowanie magazynka na czas, rzut granatem ręcznym, indywidualną reakcję na kontakt, prowadzenie korespondencji radiowej. Szczegółowy zakres certyfikacji znajduje się do pobrania TUTAJ.

Przebieg certyfikacji obserwowali zaproszeni goście – przedstawiciele BBN i MON, Policji, PSP oraz samorządowcy. Zaszczycili nas swoją obecnością min. Pan Dariusz Gwizdała wiceszef BBN, płk Marcin ŻAL Szef WSzW w Krakowie, płk Krzysztof GONCERZ szef zarządu operacyjnego DWOT, płk Arkadiusz NENUTIL Szef Szkolenie JW NIL, płk Włodzimierz KUCHARCZYK (DWOT).

Zaprezentowany poziom wyszkolenia ogniowego spotkał się z uznaniem zaproszonych gości, w szczególności Pana Dariusza Gwizdały wiceszefa BBN oraz Pana płk Arkadiusza NENUTILA Szefa Szkolenia JW NIL.

Przedsięwzięcie odbyło się na strzelnicy Fundacji Terytorialni w Gniazdowicach (gmina Proszowice), we współpracy z Miastem i Gminą Proszowice, które zapewniły min. parking, salę konferencyjną, transport dla uczestników i zaproszonych gości, niezbędne wyposażenie (min. toalety toi-toi, stoły i namioty), grochówkę dla uczestników i gości. Imprezę wsparła również klasa służb mundurowych Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

W tym miejscu chcemy podziękować, wszystkim osobom, bez udziału których przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć, a to w szczególności:
1) Panu Ministrowi Pawłowi Solochowi oraz Panu Ministrowi Dariuszowi Gwizdale – za udzielony patronat honorowy i wspieranie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji
2) wszystkim przybyłym gościom za poświęcony czas i przekazane obserwacje, w tym w szczególności Panu Pułkownikowi Arkadiuszowi Nenutilowi, za przekazane pozytywne opinie odnośnie poziomu wyszkolenia
3) Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Cichemu - burmistrzowi Miasta i Gminy Proszowice, za osobiste zaangażowanie przy organizowaniu przedsięwzięcia i w trakcie jego realizacji
4) nauczycielom i uczniom klasy służb mundurowych Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach za wsparcie przy organizacji przedsięwzięcia
5) strażakom z OSP Gniazdowice za pomoc w transporcie
6) wszystkim osobom, których nie sposób tutaj wymienić, a które wspierały nas w organizacji przedsięwzięcia, w tym zaangażowanym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Proszowice.

Wkrótce przedstawimy wyniki certyfikacji, które znajdą się w raporcie podsumowującym przedsięwzięcie.

FOTO : Kamil JASNOS