7/8 zajęcia Pilotażowego Kursu Szkolenia Podstawowego pod patronatem Szefa BBN

W dniach 29-30.04.2017 r. odbyły się 7 zajęcia kursu podstawowego pod patronatem Szefa BBN.

W sobotę z wyszkolenia ogniowego doskonalono dotychczas nauczane umiejętności oraz nauczano na sucho pracy na zasłonie oraz krojenia.

Następnie szybkiej wymiany magazynków w postawie leżąc, a także zagadnienia zabezpieczenia medycznego, działania w ramach samopomocy i pomocy koleżeńskiej.
W niedzielę odstrzelono zagadnienia nauczane w sobotę na sucho oraz nauczano procedur składania meldunku MEDEVAC.

Zrealizowano następujące tematy z programu szkolenia Terytorialnych:
TEMAT 1 PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH (ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE)
TEMAT 2 ZAOPATRYWANIE OBRAŻEŃ TYPOWYCH NA POLU WALKI W RAMACH SAMOPOMOCY I POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ – ZAJĘCIA NR 1 - 4(ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE)
TEMAT 11 PRACA ZA ZASŁONĄ W POSTAWIE STOJĄCEJ ZAJĘCIA NR 1 i 2 (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 14 SZYBKA WYMIANA MAGAZYNKÓW W POSTAWIE LEŻĄCEJ - ZAJĘCIA NR 1 i 2 (WYSZKOLENIE OGNIOWE)