Kurs Walki Kontaktowej

W okresie czerwiec-wrzesień 2020 r. przeprowadziliśmy 52-godzinny (4 weekendy) Kurs Walki Kontaktowej.

Kurs obejmował zarówno elementy samoobrony w życiu prywatnym, jak i techniki interwencji, min.:

1) techniki samoobrony
2) techniki interwencyjne, obrona przed zagrożeniem bronią palną i białą
3) walka w małych pomieszczeniach, wzorce i procedury zachowań w sytuacjach zagrożeń
4) współdziałanie w zespole w czasie działań interwencyjnych, podstawy realizacji procedur, skuwania, rewidowania i prowadzenia, techniki zatrzymania i obezwładniania
5) pomoc osobom zagrożonym (napady bandycko-rabunkowe)
6) walka kontaktowa w pomieszczeniach - pistolet i karabin - sytuacje zagrożeń
7) profilaktyka w sytuacjach zagrożeń

8) sytuacje kryzysowe - obrona przed szantażem
9) obrona konieczna i stan wyższej konieczności
10) narzędzia walki (baton, kajdanki, krzesło)
11) walka kontaktowa (knajpa, winda).

Dużą część kursu stanowiły zajęcia „sytuacyjne” z żywą podgrywką.

Zajęcia prowadził instruktor z ponad 20-letnim stażem w realizacji oraz wieloletnim instruktorskim.