certyfikacja w SEKCJI MŁODZIEŻOWEJ

W dniach 08.12.2019 r. i 10.12.2019 przeprowadziliśmy certyfikację podsumowującą 2-miesięczne szkolenie Sekcji Młodzieżowej.

Certyfikacja obejmowała min. sprawdzenie strzelania na celność i skupienie (w postawach stojąc, klęcząc i leżąc z karabinkiem w prawej i lewej ręce); czynności manualne z karabinkiem w lewej i prawej ręce – szybkie składanie się we wszystkich kierunkach, szybkie przeładowanie we wszystkich kierunkach, szybka wymiana magazynków w staniu, krojenie, przejście stanie-leżenie, szybkie składanie w czołganiu, szybka wymiana magazynków w leżeniu; terenoznawstwo, łączność, podstawy taktyki, OPBMR, z zabezpieczenia medycznego samopomoc i pomoc koleżeńską.

Wszyscy zdający zaliczyli certyfikację zaliczyli ją na oceny pozytywne, na dowód czego otrzymają certyfikaty zaliczenia kursu.

Szkolenie będzie nadal kontynuowane – kolejne zajęcia będą się koncentrowały na posługiwaniu się bronią krótką, a następnie skupią się na taktyce.

Kurs współfinansowany ze środków MON.