listopad 2019 w SEKCJI MŁODZIEŻOWEJ

Kolejny miesiąc szkoleniowy w Sekcji Młodzieżowej Terytorialnych za nami.


W sumie w listopadzie 2019 r. przeprowadziliśmy w ramach sekcji młodzieżowej 8 szkoleń popołudniowych i jedno weekendowe. W ramach szkoleń popołudniowych skoncentrowaliśmy się na nauczaniu czynności manualnych kbk AKM w stójce i parterze. Szczególną uwagę poświęciliśmy technikom wymiany magazynków i walce w parterze. W ramach szkoleń popołudniowych przeprowadziliśmy także zajęcia z łączności oraz OPBMR. Rozpoczęliśmy również naukę czynności manulanych na broni krótkiej.

W ramach szkoleń weekendowych przeprowadzono zajęcia z TC3.

Kurs współfinansowany ze środków MON.