Październik 2019 w SEKCJI MŁODZIEŻOWEJ

Dobiegł końca kolejny miesiąc szkoleniowy w Sekcji Młodzieżowej Terytorialnych.

W sumie w miesiącu październiku 2019 r. przeprowadzono w ramach sekcji młodzieżowej 8 szkoleń popołudniowych i dwa weekendowe. W ramach szkoleń popołudniowych nauczano między innymi zasad bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym (BLOS), zasad celnego strzelania, czynności łącznych do strzelania na celność i skupienie, rozbierania i składania kbk AKM, ładowania magazynka do kbk AKM. Z czynności manualnych na kbk AKM uczono szybkiego składania się we wszystkich kierunkach, technik szybkiego przeładowania we wszystkich kierunkach, technik szybkiej wymiany magazynków w staniu i leżeniu, pracy na zasłonie, krojenia, przejścia stanie leżenia – wszystko z karabinkiem trzymanym w lewej i prawej ręce. Ponadto przerobiono sposoby poruszania się na polu walki. Z terenoznawstwa nauczano podstawowych wiadomości niezbędnych o mapie i posługiwaniu się busolą w nawigacji lądowej.

W ramach szkoleń weekendowych przeprowadzono strzelanie z kbk AKM na celność i skupienie w różnych postawach oraz marsz z mapą i busolą (zespołowo, a następnie indywidualnie).


Kurs współfinansowany ze środków MON.