Pierwsze zajęcia kursu taktyki czarnej

W dniach 14-15.04.2018 r. przeprowadziliśmy pierwsze zajęcia kursu taktyki czarnej.

Pierwszego dnia w sobotę doskonalono indywidualne wyszkolenie ogniowe, w szczególności w zakresie strzelania w ruchu, pracy na zasłonach oraz przejść broń długa-krótka.

Zajęcia w drugim dniu przybrały formę szkolenia taktyczno-ogniowego, którego przedmiotem było działanie w parach, w tym techniki wejścia do pomieszczeń, oraz identyfikacja celów.

Kurs będzie prowadzony w formie zajęć ogniowych, taktycznych i taktyczno-ogniowych.