reakcja na kontakt ogniowy

W dniach 06-07.10.2018 r. przeprowadziliśmy szkolenia taktyczno-ogniowe, którego przedmiotem była reakcja na kontakt ogniowy.

Szkolenie było podsumowaniem wielomiesięcznego przygotowania w ramach szkoleń ogniowych obejmujących wyszkolenie indywidualne i zespołowe. Poszczególne elementy przeprowadzono w grupach 4-9 osobowych, w zależności od stopnia zaawansowania szkolonych.

Zajęcia przeprowadzono w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2018 na obiektach Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych „Dęba” im. płk Jana SZYPOWSKIEGO "Leśnika", gdzie do dyspozycji szkolonych był pas taktyczny o wymiarach 600 x 6.000 m wraz z ukazującymi się celami na odległościach 25-400 m.

Zabezpieczenie medyczne szkolenia zapewnił 33 WOG również w ramach Planu Współpracy.

Ćwiczenie polegało na tym, że szkoleni wchodzili z miejsca wskazanego przez instruktora na przedpole pasa taktycznego oraz poruszali się w kierunku przez niego wskazanym. Następnie ich zadaniem było odpowiednie reagowanie na zmieniającą się sytuację taktyczną, determinowaną w szczególności ukształtowaniem terenu oraz kierunkiem, odległością i ilością ukazujących się celów (które były im wcześniej nieznane). Ćwiczono różne warianty zerwania kontaktu, w tym także atak improwizowany połączony z flankowaniem. Każde zerwanie kontaktu kończono reorganizacją.

W godzinach popołudniowych przeprowadzono na sucho zajęcia z procedur w patrolu zmotoryzowanym.

W szkoleniu wzięły udział 25 osoby.

Szkolenie poprowadzili instruktorzy wywodzący się z wojsk specjalnych, z doświadczeniem bojowym.

W tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym przeprowadzenie szkolenia było możliwe, a w szczególności:

1) Panu Pułkownikowi Bogdanowi WÓJCIKOWI – KOMENDANTOWI OSP WL „Dęba” im. płk Jana SZYPOWSKIEGO "Leśnika" za wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkolenia na obiektach Ośrodka oraz okazaną nam przychylność i wsparcie na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia

2) Panu Pułkownikowi Piotrowi STĘPNIAKOWI – KOMENDANTOWI 33 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO za wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia medycznego na czas trwania szkolenia ogniowego

3) wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom z KOMENDANTURY OSP WL „Dęba”, za okazaną pomoc na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym w szczególności za sprawny przepływ informacji oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji szkolenia

4) wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom WYDZIAŁU POLIGONOWEGO OSP WL „Dęba” za życzliwość na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym w szczególności Panu Majorowi Franciszkowi ZAGAJI oraz Panu Kapitanowi Mariuszowi DANIELOWI za okazaną pomoc oraz kadrze Pasa Strzelań Taktycznych Strzelnica Artyleryjska za zaangażowanie w trakcie realizacji przedsięwzięcia

5) wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom oraz pracownikom 33 WOG za udzielone zabezpieczenie medyczne

6) pracownikom RZI w Lublinie za sprawne załatwienie wszystkich niezbędnych formalności związanych z użyczeniem terenu.


FOTO: Janusz WILK