Warsztaty Działań Przeciwdywersyjnych - Zasadzka

W dniach 01-02.10.2022 r. przeprowadziliśmy szkolenie ogniowe i taktyczno-ogniowe w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2022 na obiektach Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych „Dęba” im. płk Jana SZYPOWSKIEGO "Leśnika".


W sobotę w godzinach porannych i popołudniowych odbyło się szkolenie doskonalące indywidualny warsztat strzelecki. Celem szkolenia było dla części uczestników wprowadzenie do strzelania do celi ukazujących w odległościach 50-350 m, a dla pozostałych doskonalenie warsztatu strzeleckiego, w tym z broni wyborowej na dystansach do 600 m. W szkoleniu wzięło udział 43 uczestników.


Wprowadzenie do strzelania do celi ukazujących w odległościach 50-350 m

W sobotę popołudniu rozpoczęliśmy przygotowania do wykonania zasadzki w formie szkolenia taktyczno-ogniowego. Najpierw przeprowadzliśmy przypomnienie procedur „na sucho”, następnie planowanie, a w niedzielę rano samą zasadzkę na poruszający się pojazd, ze sprawdzeniem strefy śmierci. Szkolenie poprowadzili instruktorzy z C.T.C. Operators a wzięło w nim udział 20 osób.

W drodze na stanowiska

Skryte zajmowanie stanowisk

Na stanowiskach


Nawałę ogniową rozpoczął najsilniejszy środek ogniowy


A skończyła grupa szturmowa

Sprawdzenie rejonu działaniaNiespodziewany kontakt ogniowy z niedobitkami


Przeszukanie rejonu działania
Opuszczenie rejonu działaniaW tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym przeprowadzenie szkolenia było możliwe, a w szczególności:

1) Panu Pułkownikowi Arturowi ŻUBER – KOMENDANTOWI OSP WL „Dęba” im. płk Jana SZYPOWSKIEGO "Leśnika" za wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkolenia na obiektach Ośrodka oraz okazaną nam przychylność i wsparcie na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia

2) wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom z KOMENDANTURY OSP WL „Dęba”, za okazaną pomoc na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym w szczególności za sprawny przepływ informacji oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji szkolenia

3) wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom WYDZIAŁU POLIGONOWEGO OSP WL „Dęba” za życzliwość na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia,

4) pracownikom RZI w Lublinie za sprawne załatwienie wszystkich niezbędnych formalności związanych z użyczeniem terenu.


ZDJĘCIA:

C.T.C. OPERATORS

Michał GRZYWACZ

Stanisław CHUDOBA