Warsztaty Działań Przeciwdywersyjnych – Zasadzka II

W dniach 22-23.04.2023 r. przeprowadziliśmy szkolenie ogniowe i taktyczno-ogniowe w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2023 na obiektach Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych „Dęba” im. płk Jana SZYPOWSKIEGO "Leśnika".

W sobotę w godzinach porannych i popołudniowych odbyło się szkolenie doskonalące indywidualny warsztat strzelecki. Celem szkolenia było doskonalenie warsztatu strzeleckiego, w tym z broni wyborowej na dystansach do 800 m.

W sobotę popołudniu rozpoczęliśmy przygotowania do wykonania zasadzki w formie szkolenia taktyczno-ogniowego. Najpierw przeprowadzliśmy przypomnienie procedur „na sucho”, następnie planowanie.

W niedzielę zrealizowaliśmy samą zasadzkę – tym razem na dwaporuszające się pojazdy, ze sprawdzeniem strefy śmierci. Szkolenie poprowadzili instruktorzy z C.T.C. Operators.


W drodze na miejsce.


GOTWA przed rekonesansem.


Rekonesans.


I zajmowanie stanowisk.


KM PK 7.62x54R w drodze na stanowisko.


Strzelec wyborowy na stanowisku.


Zasadzkę zainicjował najcięższy środek ogniowy.


Sprawdzenie strefy śmierci.


Sprawdzenie strefy śmierci.


Odliczanie.Dokumentacja rezultatów zasadzki i odbój.


W tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym przeprowadzenie szkolenia było możliwe, a w szczególności:

1) Panu Pułkownikowi Mariuszowi KSEŃ – KOMENDANTOWI OSPWL „Dęba” im. płk Jana SZYPOWSKIEGO "Leśnika" za wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkolenia na obiektach Ośrodka oraz okazaną nam przychylność i wsparcie na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia

2) wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom z KOMENDANTURY OSPWL „Dęba”, za okazaną pomoc na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym w szczególności za sprawny przepływ informacji oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji szkolenia

3) wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom WYDZIAŁU POLIGONOWEGO OSPWL „Dęba” za życzliwość na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia,

4) pracownikom RZI w Lublinie za sprawne załatwienie wszystkich niezbędnych formalności związanych z użyczeniem terenu.

ZDJĘCIA:
C.T.C. OPERATORS
Stanisław CHUDOBA
Janusz WILK

FILM
Michał GRZYWACZ