Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Proszowickim

W dniu 5 sierpnia 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Proszowicach zostały podpisane porozumienia pomiędzy Powiatem Proszowickim a Stowarzyszeniem Terytorialni oraz Fundacją Terytorialni.


Dziękujemy Władzom Powiatu Proszowickiego, za gotowość wspierania inicjatyw na rzecz obronności. W szczególności dziękujemy Panu Krystianowi Hytrosiowi - Staroście Proszowickiemu, Pani Elżbiecie Greli - Wicestaroście Powiatu Proszowickiego, Panu Włodzimierzowi Dońcowi - członkowi zarządu Powiatu Proszowickiego oraz Panu Wojciechowi Rzadkowskiemu - członkowi zarządu Powiatu Proszowickiego.