Podsumowanie 2016 roku

Koniec roku jest dobrym momentem na podsumowanie tego co w nim osiągnęliśmy.

Podstawowym celem naszej działalności jest prowadzenie szkolenia proobronnego – w założeniu skierowanego do osób zainteresowanych służbą w obronie terytorialnej. Bardzo dużo energii zostaliśmy zmuszeni poświęcić również na sprawy organizacyjne. Dzięki zaangażowaniu wielu osób nie odbiło się to negatywnie na prowadzonej działalności szkoleniowej – w każdym miesiącu przeprowadziliśmy co najmniej dwa 16-godzinne szkolenia weekendowe dla różnych poziomów zaawansowania.

Pierwszoplanowym celem Stowarzyszenia w 2016 roku było rozpoczęcie pilotażowego kursu podstawowego – wg autorskiego, opracowanego przez naszych instruktorów programu szkolenia metodą weekendową. Celem kursu jest sprawdzenie w praktyce czy jest możliwe metodą weekendową, przy stosunkowo niewielkim nakładzie środków osiągnąć cele szkoleniowe wyznaczone w certyfikacji podstawowej. Znaczenie i nowatorskie podejście docenił Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego obejmując Kurs patronatem honorowym. Do końca roku udało się przeprowadzić 3 z planowanych 8 zajęć Kursu, i na tym etapie wszystkie zakładane cele udało się osiągnąć.

Głównym celem i zarazem wysiłkiem szkoleniowym dla osób będących w toku szkolenia, było wyrównanie poziomu wyszkolenia, czego mierzalnym wynikiem miało być zaliczenie certyfikacji podstawowej. Cel ten dzięki dużemu zaangażowaniu instruktorów i szkolonych, osiągnęły 24 osoby.

Poniżej, w punktach co osiągnęliśmy w 2016 roku od strony organizacyjnej:

 1. rejestracja Stowarzyszenia
 2. uzgodnienie statutu z MSWiA
 3. otrzymanie patronatu honorowego Szefa BBN nad pilotażowym kursem podstawowym szkolenia proobronnego realizowanym metodą weekendową
 4. uzyskanie pozwolenie na broń na Stowarzyszenie
 5. podpisanie porozumienia o współpracy z Gminą Jerzmanowice-Przeginia
 6. podpisanie porozumienia o współpracy z Miastem i Gminą Proszowice
 7. podpisanie umowy użyczenia umożliwiającej nam korzystanie z GOSz Pasternik
 8. opracowanie i wdrożenie własnego autorskiego systemu szkolenia – programy kursu podstawowego i drużyna-pluton metodą weekendową, certyfikacja podstawowa
 9. nawiązanie współpracy z 8 nowymi instruktorami
 10. opracowanie koncepcji Obywatelskiego Komponentu SZ RP
 11. pomoc w zabezpieczeniu ŚDM w Gminie Liszki
 12. uruchomienie portalu internetowego
 13. przyjęcie logo, opracowanie naszywki, wdrożenie regulaminu mundurowego
 14. dwadzieścia kilka osób wzięło udział w ćwiczeniu ANAKONDA 16 na OSP WL Nowa Dęba

A to podsumowanie roku pod względem szkoleniowym:

 1. ponad 768 godz. szkolenia
 2. w tym 384 godziny taktyki i 192 godziny szkolenia ogniowego i taktyczno-ogniowego
 3. zaliczenie certyfikacji podstawowej przez 24 nowe osoby
 4. średnio każdy z nas wystrzelił około 1.000 szt. amunicji

W tym miejscu chcieliśmy podziękować wszystkim osobom, bez których nasza działalność nie byłaby możliwa, a więc w szczególności:

 1. Panu Pawłowi SOLOCHOWI - Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz wszystkim pracownikom Biura. Otrzymany patronat honorowy wzmocnił naszą determinację w staraniach we wprowadzeniu nowej jakości w szkoleniach
 2. wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom oraz pracownikom Ministerstwa Obrony Narodowej, którzy wspierali nasze działania. W szczególności Panu Generałowi Grzegorzowi HAŁUPCE - dowódcy 6 BPD i Panu Pułkownikowi Adamowi GARCZYŃSKIEMU – Szefowi RZI w Krakowie, za udostępnienie GOSz Pasternik, Panu Pułkownikowi Arturowi WIATROWSKIEMU – dowódcy 16 batalionu powietrznodesantowego
 3. wszystkim funkcjonariuszom policji i pracownikom Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji, którzy pozytywnie odnosili się do naszych działań, w szczególności Panu Nadinspektorowi Tomaszowi MIŁKOWSKIEMU – Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie oraz pracownikom Wydziału Postępowań Administracyjnych, za bardzo sprawne i pozytywne przeprowadzenie postępowania w sprawie przyznania Stowarzyszeniu pozwolenia na broń
 4. wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, którzy sprzyjali naszej działalności, w szczególności Panu Generałowi Romanowi KAŹMIERCZAKOWI, Panu Starszemu Brygadierowi Bogusławowi KOGUTOWI – Komendantowi Szkoły Aspirantów PSP, Panu Starszemu Brygadierowi Robertowi OGRODNIKOWI – Komendantowi PSP Proszowice,
 5. wszystkim samorządowcom i pracownikom administracji publicznej, bez których nasza działalność nie byłaby możliwa, w szczególności Panu Adamowi PIAŚNIKOWI – wójtowi gminy Jerzmanowice-Przeginia, Panu Damianowi BARTYLE – Prezydentowi Miasta Bytomia, Panu Grzegorzowi CICHEMU – burmistrzowi miasta i gminy Proszowice – za udostępnianie infrastruktury do szkoleń, Panu Rafałowi CHMIELI – radnemu powiatu proszowickiego
 6. pracownikom Muzeum Armii Krajowej im. gen. E. Fieldorfa, w szczególności Pani Dyrektor Joannie MROWIEC
 7. naszym instruktorom, dzięki których ponadprzeciętnemu zaangażowaniu udaje nam się osiągać wyjątkowe wyniki szkoleniowe, w szczególności Zenitowi, Szejkowi, Samurajowi i Arkowi
 8. wszystkim naszym sympatykom, wspierającym bezinteresownie nasze działania, w szczególności Panu Michałowi GRZYWACZOWI, Panu Marcinowi MAZANOWI, Panu Michałowi ROGOŻOWI, Panu Wojciechowi HOJDZIE, Panu Dariuszowi KANTOROWICZOWI, ekipie SPARTAN AST, a także każdemu kto przekazuje nam wyrazy swojego poparcia chociażby poprzez lajkowanie naszych postów na portalach społecznościowych – to naprawdę też dla nas ważne
 9. naszym członkom, którzy wbrew wszystkim przeciwnościom przeznaczają własne pieniądze i wolny czas, na ciężkie i żmudne szkolenie - za poświęcenie, zaangażowanie, wytrwałość, charakter i siłę.

Odnośnie planów na rok 2017 to do najważniejszych należy zakończenie certyfikacją podstawową prowadzonego kursu oraz kontynuowanie szkolenia taktyczno-ogniowego.