Uzgodnienie działalności Stowarzyszenia z MSWiA

Na mocy decyzji Nr 8/2016 z dnia 7.10.2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uzgodnił zakres działalności Stowarzyszenia Terytorialni bezpośrednio związanej z bezpieczeństwem państwa i ochroną porządku publicznego.