kontakty drużyną na sucho

W dniach 02.09.2018 r. i 15.09.2018 r. ćwiczyliśmy na sucho i na skróconych odległościach zerwanie kontaktu drużyną 12-osobową.

Zagadnienie to zostanie odstrzelone w przyszłym miesiącu na OSPWL Dęba, w ramach planu współpracy.

Szkolenie poprowadzili instruktorzy wywodzący się z wojsk specjalnych, z doświadczeniem bojowym.